Hemtjänstens medicinska transporter med drönare

Brukare med funktionshinder är ofta beroende av andra för besök på apotek och hjälpmedelscentraler. Drönarleveranser av medicinska varor kan skapa en högre grad av oberoende och samtidigt mer hållbara transporter.

Digitalt seminarium

Allmän info

Äldre och personer med funktionshinder är beroende av andra för att säkra tillgången av mediciner och medicinsk utrustning. Med en liten transportdrönare och ett centrallager kan ett mer oberoende liv skapas i tider då personaltätheten inte tycks öka. För kommunens hemsjukvård blir drönartransporterna ett välkommet inslag för att leva upp till lagtexten. För brukarna blir drönarleveranserna ett sätt att uppnå en ökad grad av oberoende och ökad trygghet. Med en smart bostadsanpassning samt digitala och fysiska säkerhetssystem.

Tid och Plats

Online på zoom

Pris

2950 kr per person

Ladda ner presentationerna

Deltagarkod:

Teknikhuset

Teknikmarknad

Lindstedtsvägen 9

114 28 Stockholm

info@teknikmarknad.se

08-21 44 70

© Copyright Teknikmarknad 2012 - 2022

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med GDPR