NIS 2-teknik - Allmännyttans fastighetsbolag

I storstäder är det vanligt med dubbla fiber in till byggnaden – redundant, förutsatt att det finns separerade kabeldiken. Kommunstyrelsen blir personligt ansvarig för redundans och säkerhet främst i de lägenheter där uppkopplad teknik har ordinerats och samtyckts till.

Digitalt seminarium

Allmän info

Den 18 oktober 2024 får Sverige en ny lagstiftning som påverkar fastighetsbolag, kommuner och regioner. NIS 2-direktivet blir då svensk lagtext. Även RCE-direktivet blir svensk lag. Det innebär nya krav på uppkopplad teknik – som trygghetslarm, distansmonitorering och hjälpmedel. Dubbla anslutningar och cybersäker drift är den korta sammanfattningen. Den nya lagen påverkar även hur upphandlad kommunal teknik ska fungera - utomhus och inomhus.

Tid och Plats

Online på zoom

Pris

2950 kr per person

Ladda ner presentationerna

Deltagarkod:

Teknikhuset

Teknikmarknad

Lindstedtsvägen 9

114 28 Stockholm

info@teknikmarknad.se

08-21 44 70

© Copyright Teknikmarknad 2012 - 2023

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med GDPR