Möt den nya 5G-tekniken!

5G utgör grunden till den fjärde industriella revolutionen och kommer att ge stora möjligheter till teknisk utveckling, även i byggnader. Redan 2024 kommer de allra flesta insatsvaror vi känner till vara mobilt uppkopplade. Välkommen till seminarier på Teknikhuset!

Fokusområden

5G i samhällskritiska sektorer

Samhällskritiska sektorer omgärdas av EU-direktiv, lagstiftning, standard och praxis. Utveckla din kunskap om hur mobil digitalisering skapar nya utvecklingsvägar.

5G i byggnad

Wi-Fi har dominerat inomhusnäten och nu kommer 5G. Utveckla din kunskap om hur de tekniska standarderna utvecklas och påverkar framtida investeringsbeslut.

5G i vård och omsorg

Samhällskritiska sektorer som vård och omsorg är reglerade av EU-direktiv och lagstiftning. Bygg på din kunskap om hur regelverken påverkar teknikvalen för inomhusnät.

5G och affärsstrategisk utveckling

5G utgör grunden för det som kallas den fjärde industriella revolutionen. Koppla de senaste rönen till hur ny teknik kan forma nya affärsmodeller och nya kassaflöden i din verksamhet.

Teknikhuset

Teknikmarknad

Lindstedtsvägen 9

114 28 Stockholm

info@teknikmarknad.se

08-21 44 70

© Copyright Teknikmarknad 2012 - 2024

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med GDPR