Teknikhuset

Teknikhuset har genom åren satt formerna för mötet mellan människa och teknik. Med forskning, utvecklingsprojekt och seminarier i sammanflätad samexistens. Antalet deltagare har ökat för varje år. Dialogen om ny teknik har visat sig vara konstruktiv och nyttig för utvecklingen. Därför är det naturligt att samla fler ämnen och deltagare i ett mer organiserat program för framtiden. Det är bra för teknikutvecklingen i Sverige.

Teknikhuset startade som ett samarbetsprojekt på KTH. Det första temat för Teknikhuset hade sin start på Brinellvägen 48 på Campus KTH. Där gjordes de första installationerna för att minska riskerna för legionella i exempelvis äldreboenden och neonatalavdelningar på sjukhus. Tillsammans med fastighetsägarna Locum och Akademiska hus byggdes både testutrustningar och fullskaliga installationer. En expertpanel med specialister från en rad instanser deltog. Med specialister från dåvarande Smittskyddsinstitutet, KTH Kärnkemi, Boverket och VVS-installatörerna, sattes formerna för hur tekniken skulle utformas och användas. Nu används samma teknik för framtidens simhallar – bland annat i Stockholm stad. Nu utvecklas kunskap och lösningar kopplade till 5G.

Teknikmarknad

Campus KTH

Lindstedtsvägen 9

114 28 Stockholm

info@teknikmarknad.se

08-21 44 70

Teknikhuset

Teknikmarknad

Lindstedtsvägen 9

114 28 Stockholm

info@teknikmarknad.se

08-21 44 70

© Copyright Teknikmarknad 2012 - 2023

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med GDPR