Seminarier & Utbildningar

Digitalt Seminarium

Förebygga fallolyckor

Fallolyckor är den mest förekommande avvikelserapporten inom vård och omsorg. För att få bukt på detta kan ny teknik implementeras.

2950 kr per person

28 maj 2024 08:45 - 15:45

Fallolyckor är den mest förekommande avvikelserapporten inom vård och omsorg. För att få bukt på detta kan ny teknik implementeras.

Digitalt seminarium

Ny teknik i äldreomsorgen 2024

Den 24 september sänder vi årets upplaga av det digitala seminariet Ny teknik i äldreomsorgen 2023. Temat för årets seminarium är en nationell digital infrastruktur för god och nära vård.

2950 kr per person

24 september 2024 08:45 - 15:45

Den 24 september sänder vi årets upplaga av det digitala seminariet Ny teknik i äldreomsorgen 2024. Årets tema tar avstamp i en nationell digital infrastruktur för en god och nära vård med utgångspunkt i den nya socialtjänstlagen.

Digitalt seminarium

Smarta byggnader - Ny ryggrad med 5G

5G och sakernas internet öppnar upp nya möjligheter att optimera inomhusklimat och öka säkerheten för personerna som vistas i lokaler. För att möjliggöra detta måste en ny ryggrad för dataöverföring integreras i byggnaden.

2950 kr per person

26 september 2024 08:45 - 15:45

5G och sakernas internet öppnar upp nya möjligheter att optimera inomhusklimat och öka säkerheten för personerna som vistas i lokaler. För att möjligöra detta måste en ny ryggrad för dataöverföring integreras i byggnaden.

Digitalt seminarium

Nationell vattenmonitorering

Hoten mot dricksvattenförsörjningen ökar. Det behövs ett nationellt monitoreringssystem för ökad dricksvattensäkerhet.

2950 kr per person

1 oktober 2024 08:45 - 15:45

Konventionella kemiska och bakteriella vattenanalyser tar för lång tid för att kunna erbjuda en "early warning" då dricksvatten blir kontaminerat. Det behövs snabba matematiska analyser baserade på multimodalt data för att i realtid kunna vidta åtgärder exempelvis vid attentat.

Digitalt seminarium

NIS 2 - Delat ansvar

NIS 2-direktivet medför större ansvar i hela leveranskedjan. Delat ansvar, exempelvis för hälso- och sjukvård, äldreomsorg och fastighetsbolag blir därför ett vanligt förekommande arrangemang.

2950 kr per person

8 oktober 2024 08:45 - 15:45

Detta seminarium berör hur ansvaret för en skarpare lagstiftning kan delas. Det blir den väsentliga entitetens skyldighet att säkra att dess underleverantörer kan leverera den cybersäkerhet som krävs i leveranskedjan.

Gamla evenemang

Digitalt seminarium

Energieffektiva byggnader

Högre elpriser och ostabilare elproduktion kräver smartare lösningar i våra byggnader. Att sänka energibehovet utan att sänka komforten i byggnaden kräver nya tekniska lösningar

2950 kr per person

12 mars 2024 08:45 - 15:45

Högre elpriser och ostabilare elproduktion kräver smartare lösningar i våra byggnader. Att sänka energibehovet utan att sänka komforten i byggnaden kräver nya tekniska lösningar

Digitalt seminarium

Ny teknik i äldreomsorgen 2023

Den 26 september sänder vi årets upplaga av det digitala seminariet Ny teknik i äldreomsorgen 2023. Temat för årets seminarium är God och nära vård.

2950 kr per person

26 september 2023 08:45 - 15:45

Den 26 september sänder vi årets upplaga av det digitala seminariet Ny teknik i äldreomsorgen 2023. Årets tema tar avstamp i god nära vård med utgångspunkt i den nya socialtjänstlagen. EU:s satsningar på digitalisering öppnar upp nya möjligheter för användningen av ny teknik i vård och omsorg.

Digitalt seminarium

NIS 2 - Teknikval 2023

Detta seminarium beskriver de olika teknikmöjligheter som kommer med nya lagkrav. Krav på redundans och hög End-to-End-säkerhet. Det är sammanfattningen av den nya lagstiftning med NIS 2- och RCE-direktiven från EU.

2950 kr per person

16 maj 2023 08:45 - 15:45

Redundans och End-to-End-säkerhet blir två centrala kvaliteter i den kommande lagstiftningen. Redundans innebär att om en uppkoppling försvinner så ska det finnas ytterligare en uppkoppling som kan upprätthålla cybersäkerheten och kontakten med nätet. Därtill ska uppkopplingen vara säker hela vägen.

Digitalt seminarium

Fallolyckor - Förebyggande åtgärder

Fall är en av tio vanligaste dödsorsakerna för personer över 70 år i Sverige och den sammanlagda kostnaderna för Sverige var 16,8 miljarder kronor år 2020. Med ny teknik och förebyggande arbete kan riskerna för fall minskas.

2950 kr per person

4 april 2023 08:45 - 15:45

Fall är en av tio vanligaste dödsorsakerna för personer över 70 år i Sverige och den sammanlagda kostnaderna för Sverige var 16,8 miljarder kronor år 2020. Med ny teknik och förebyggande arbete kan riskerna för fall minskas.

Digitalt seminarium

NIS 2-direktivet 2023

NIS 2-direktivet syftar till att skapa förutsättningar för säkra IT-miljöer. Dessutom ska direktivet skapa förutsättningar för säkra kommunikationsnät.

2950 kr per person

7 februari 2023 08:45 - 15:45

De nya reglerna i NIS 2 ska skärpa organisationers säkerhetsskyldigheter, ta itu med säkerheten i leveranskedjorna, införa strängare tillsynsåtgärder för nationella myndigheter och öka informationsutbytet och samarbetet ytterligare. Under seminariet får du svar på hur fastighetsbolag berörs.

Digitalt seminarium

Integration i nya molnet

Sveriges kommuner får ett ökat medicinskt ansvar. En ökad användning av distansdiagnostik och uppkopplad välfärdsteknik ger ett ökat behov av säker uppkoppling och datalagring. Dessutom med säker integration av olika systemdelar.

2950 kr per person

18 oktober 2022 08:45 - 15:45

Seminariet beskriver hur nya svenska molntjänster kan integrera medicinsk teknik både i och utanför sjukhuset. Med säker koppling till journalsystem.

Digitalt seminarium

Infrastruktur för lokala näringslivets e-handel

Butiksdöden i landets centralorter behöver motverkas genom en utvecklad logistik med kostnadseffektiva leveranser. Lösningen är samordnad logistik och leveranser samma dag.

2950 kr per person

11 oktober 2022 08:45 - 15:45

Seminariet belyser hur lokala samarbeten ger butiker konkurrensfördelar gentemot global e-handel.

Digitalt seminarium

Ny teknik i äldreomsorgen

Förebygga – det är nyckelordet i den nya Socialtjänstlag som träder i kraft i januari 2023. Den nya lagen blir också temat för årets upplaga av Ny teknik i äldreomsorgen. Dessutom med fokus på NIS 2-direktivet och Plan- och bygglagen.

2950 kr per person

20 september 2022 08:45 - 15:45

Seminariet belyser hur den nya Socialtjänstlagen med fokus på förebyggande åtgärder kommer att påverka behoven av teknik inom äldreomsorgen.

Digitalt seminarium

Drönartransporter inom sjukvård

Transport av hjärtstartare och laboratorieprover med drönare är numera beprövade användningsområden. Nu skapar regional och kommunal samordning ytterligare fördelar för välfärden.

2950 kr per person

6 september 2022 08:45 - 15:45

Seminariet beskriver fördelarna med automatiserade och kostnadseffektiva drönartransporter för Sveriges sjukhusregioner.

Digitalt seminarium

Integrationsplattform 5G

Sverige ligger efter i den utveckling som kallas samordning och standardisering. Nu startas ett projekt med branschorganisationen Digitala Fastigheter som lägger grunden för ett industriellt samarbete. Ta del av hur branschen beskriver framtida integrationen med 5G och 6G.

2950 kr per person

12 maj 2022 08:30 - 16:00

Estland har redan gjort det. EU-kommissionen skriver direktiv om det. Att exempelvis samordna välfärdens e-tjänster i samma system. Hur kan redan installerad teknik användas i en samordnad tekniklösning?

Digitalt seminarium

Livsmedelstransport med drönare

Pandemin blev startpunkten för livsmedelskedjornas leveranser med drönare i Europa. Med en kommunal infrastruktur för drönarleveranser kan kostnadseffektivitet, hållbarhet och livskvalitet öka.

2950 kr per person

22 mars 2022 08:45 - 15:45

Seminariet belyser de fördelar som lokala livsmedelstransporter med drönare kan ge kommunernas hemtjänst och näringsliv.

Digitalt seminarium

5G Affärsmodeller - del 2

Runt om i världen skapas nya affärsmodeller för introduktionen av 5G inomhus. Fastighetsbolag och hyresvärdar inkluderas i lösningarna på nya sätt.

2950 kr per person

27 januari 2022 08:30 - 16:00

Nya affärsmodeller kompletterar de traditionella teleoperatörernas utbud när 5G introduceras världen över. Under del 2 beskrivs nya affärsmodeller, som Citizens Broadband Radio Service, Multisided Platform Business Model och Neutral Host.

Digitalt seminarium

NIS 2-direktivet

NIS 2-direktivet syftar till att skapa förutsättningar för säkra IT-miljöer. Dessutom ska direktivet skapa förutsättningar för säkra kommunikationsnät.

2950 kr per person

30 november 2021 08:30 - 16:00

De nya reglerna i NIS 2 ska skärpa företagens säkerhetsskyldigheter, ta itu med säkerheten i leveranskedjorna, införa strängare tillsynsåtgärder för nationella myndigheter och öka informationsutbytet och samarbetet ytterligare. Under seminariet får du svar på hur fastighetsbolag berörs.

Digitalt seminarium

Pandemiövervakning med mobil teknik

Stora ansträngningar görs nu för att skapa lösningar som på olika sätt kan överblicka och mer kostnadseffektivt avgränsa samt åtgärda smittspridning – i stället för fullständiga nedstängningar av samhällen. En ny möjlighet kan skapas med mobilt uppkopplad sensorteknik.

2950 kr per person

26 oktober 2021 08:30 - 16:00

Fullständiga nedstängningar är destruktiva för samhällen. Med sensorer på en population och med sensorer i inomhusmiljöer kan nya åtgärder skapas. De analysmodeller som byggs upp kallas agentbaserad modellering och kan tydliggöra hur smittspridning utvecklas. Dessutom hur smittspridning kan minskas.

Digitalt seminarium

Teknik för rumsdesinfektion

Antibiotikaresistensen har ökat de senaste decennierna. Därmed ökar kostnaderna för vård och omsorg. Traditionell desinfektering bör därför kompletteras med ny teknik för rumsdesinfektion för att ytterligare minska riskerna för smittspridning.

2950 kr per person

14 oktober 2021 08:30 - 16:00

Under 2020 upplevde hela världen pandemin av covid-19 och åtgärder vidtogs med syfte att minska smittspridningen, vilka även påverkade spridningen av andra smittsamma sjukdomar, däribland multiresistenta bakterier. Seminariet inkluderar teknik som har en dokumenterad effekt.

Digitalt seminarium

Ny teknik i äldreomsorgen

Genom ökad samverkan mellan kommuner och regioner, kan mer kostnadseffektiva lösningar skapas, vilka styr utvecklingen mot säker e-hälsa. Samordningen kommer att göra det enklare för de minsta kommunerna att investera rätt.

2950 kr per person

21 september 2021 08:30 - 16:00

Digitalt seminarium

Svenskt flyg utvecklas

Teknikskiften håller på att förändra hela den politiska debattarenan rörande våra transportslag. Det kritiserade flygbränslet ersätts redan med en mer miljövänlig el- och vätgasdrift. Användning av drönare för person- och varutransporter blir en integrerad del av Sveriges flygplatser.

2950 kr per person

7 september 2021 08:30 - 16:00

Digitalt seminarium

5G Affärsmodeller

Ett aktuellt 5G-seminarium med erfarenheter från marknader som introducerade 5G redan för två år sedan och där diskussionerna om affärsmodeller har kommit längre än i Sverige.

2950 kr per person

19 augusti 2021 08:30 - 16:00

Digitaliseringen med säker uppkoppling inomhus ökar i betydelse i samhället – i takt med att mobildatamängderna ökar. Hyresgästerna kommer att förvänta sig en bra och säker uppkoppling även då 2G och 3G avvecklas om några år.

Digitalt seminarium

5G - Lokala tillstånd

PTS presenterar det kommande erbjudandet om lokala tillstånd med eget 5G-spektrum under våren 2021. Lokala tillstånd ger möjlighet till en lösning med egen rådighet, som passar både sjukhuset i storstaden eller mobil uppkoppling på en mindre ort.

2950 kr per person

25 maj 2021 08:30 - 16:00

Digitalt seminarium

5G - Den autonoma flygplatsen

Med 5G skapas förutsättningarna för ett nationellt logistiksystem för ”Last Mile Delivery”. Med Last Mile-begreppet formas regionala möjligheter för lokal detaljhandel, äldreomsorg och sjukvård. Lokala shoppingcentra kan på ett mer jämbördigt sätt konkurrera med globala aktörer.

2950 kr per person

4 maj 2021 08:30 - 16:00

Digitalt seminarium

5G i vattendirektivet

Med Release 17 av 5G-standarden, som formuleras efter sommaren 2021, lanseras kopplingen till de digitala ekosystem som kommer att möjliggöra en storskalig digitalisering inom ramarna för vattendirektivet – satellit, internet och broadcasting.

2950 kr per person

7 april 2021 08:30 - 16:00

Digitalt Seminarium

5G strålning och hälsa

Seminariet omfattar bland annat forskning, medicinska rön, åtgärder och metoder som leder till slutsatsen att hälsan inte påverkas av mobiltelefoni. Viktig kunskap för anställda som känner oro.

2950 kr per person

9 mars 2021 08:30 - 16:00

Digitalt Seminarium

5G för tekniker

Fastighetstekniken kommer att genomgå en revolution med 5G. Vässa dina kunskaper om hur 5G möjliggör kablagefri uppkoppling, Network Slicing och batteridrift.

2950 kr per person

2 mars 2021 08:30 - 16:00

Digitalt Seminarium

Wi-Fi eller 5G

Wi-Fi är den vanligaste tekniken inomhus men nu kommer 5G. Utveckla dina kunskaper om skillnaderna och hur standarderna nu utvecklas i samma riktning.

2950 kr per person

23 februari 2021 08:30 - 16:00

Digitalt Seminarium

5G inomhusnät

5G kommer att behövas även inomhus. Bygg på din kunskap om hur 5G kan integreras på olika sätt. I seminariet deltar ledande leverantörer av utrustning och tjänster.

2950 kr per person

9 februari 2021 08:30 - 16:00

Teknikhuset

Teknikmarknad

Lindstedtsvägen 9

114 28 Stockholm

info@teknikmarknad.se

08-21 44 70

© Copyright Teknikmarknad 2012 - 2024

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med GDPR