Seminarier & Utbildningar

Digitalt seminarium

5G Affärsmodeller

Ett aktuellt 5G-seminarium med erfarenheter från marknader som introducerade 5G redan för två år sedan och där diskussionerna om affärsmodeller har kommit längre än i Sverige.

2950 kr per person

19 augusti 2021 08:30 - 16:00

Digitaliseringen med säker uppkoppling inomhus ökar i betydelse i samhället – i takt med att mobildatamängderna ökar. Hyresgästerna kommer att förvänta sig en bra och säker uppkoppling även då 2G och 3G avvecklas om några år.

Digitalt seminarium

Svenskt flyg utvecklas

Teknikskiften håller på att förändra hela den politiska debattarenan rörande våra transportslag. Det kritiserade flygbränslet ersätts redan med en mer miljövänlig el- och vätgasdrift. Användning av drönare för person- och varutransporter blir en integrerad del av Sveriges flygplatser.

2950 kr per person

7 september 2021 08:30 - 16:00

Digitalt seminarium

Ny teknik i äldreomsorgen

Genom ökad samverkan mellan kommuner och regioner, kan mer kostnadseffektiva lösningar skapas, vilka styr utvecklingen mot säker e-hälsa. Samordningen kommer att göra det enklare för de minsta kommunerna att investera rätt.

2950 kr per person

21 september 2021 08:30 - 16:00

Digitalt seminarium

Pandemiövervakning med mobil teknik

Stora ansträngningar görs nu för att skapa lösningar som på olika sätt kan överblicka och mer kostnadseffektivt avgränsa samt åtgärda smittspridning – i stället för fullständiga nedstängningar av samhällen. En ny möjlighet kan skapas med mobilt uppkopplad sensorteknik.

2950 kr per person

26 oktober 2021 08:30 - 16:00

Fullständiga nedstängningar är destruktiva för samhällen. Med sensorer på en population och med sensorer i inomhusmiljöer kan nya åtgärder skapas. De analysmodeller som byggs upp kallas agentbaserad modellering och kan tydliggöra hur smittspridning utvecklas. Dessutom hur smittspridning kan minskas.

Gamla evenemang

Digitalt seminarium

5G - Lokala tillstånd

PTS presenterar det kommande erbjudandet om lokala tillstånd med eget 5G-spektrum under våren 2021. Lokala tillstånd ger möjlighet till en lösning med egen rådighet, som passar både sjukhuset i storstaden eller mobil uppkoppling på en mindre ort.

2950 kr per person

25 maj 2021 08:30 - 16:00

Digitalt seminarium

5G - Den autonoma flygplatsen

Med 5G skapas förutsättningarna för ett nationellt logistiksystem för ”Last Mile Delivery”. Med Last Mile-begreppet formas regionala möjligheter för lokal detaljhandel, äldreomsorg och sjukvård. Lokala shoppingcentra kan på ett mer jämbördigt sätt konkurrera med globala aktörer.

2950 kr per person

4 maj 2021 08:30 - 16:00

Digitalt seminarium

5G i vattendirektivet

Med Release 17 av 5G-standarden, som formuleras efter sommaren 2021, lanseras kopplingen till de digitala ekosystem som kommer att möjliggöra en storskalig digitalisering inom ramarna för vattendirektivet – satellit, internet och broadcasting.

2950 kr per person

7 april 2021 08:30 - 16:00

Digitalt Seminarium

5G strålning och hälsa

Seminariet omfattar bland annat forskning, medicinska rön, åtgärder och metoder som leder till slutsatsen att hälsan inte påverkas av mobiltelefoni. Viktig kunskap för anställda som känner oro.

2950 kr per person

9 mars 2021 08:30 - 16:00

Digitalt Seminarium

5G för tekniker

Fastighetstekniken kommer att genomgå en revolution med 5G. Vässa dina kunskaper om hur 5G möjliggör kablagefri uppkoppling, Network Slicing och batteridrift.

2950 kr per person

2 mars 2021 08:30 - 16:00

Digitalt Seminarium

Wi-Fi eller 5G

Wi-Fi är den vanligaste tekniken inomhus men nu kommer 5G. Utveckla dina kunskaper om skillnaderna och hur standarderna nu utvecklas i samma riktning.

2950 kr per person

23 februari 2021 08:30 - 16:00

Digitalt Seminarium

5G inomhusnät

5G kommer att behövas även inomhus. Bygg på din kunskap om hur 5G kan integreras på olika sätt. I seminariet deltar ledande leverantörer av utrustning och tjänster.

2950 kr per person

9 februari 2021 08:30 - 16:00

Teknikhuset

Teknikmarknad

Lindstedtsvägen 9

114 28 Stockholm

info@teknikmarknad.se

08-21 44 70

© Copyright Teknikmarknad 2012 - 2021

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med GDPR