5G inomhusnät

5G kommer att behövas även inomhus. Bygg på din kunskap om hur 5G kan integreras på olika sätt. I seminariet deltar ledande leverantörer av utrustning och tjänster.

Digitalt Seminarium

Allmän info

Seminariet 5G inomhusnät omfattar bland annat krav, kriterier, stöd, teknik och metoder för att med mobil teknik öka kundupplevelsen, energieffektivitet och ökad hållbarhet för byggnader. Under seminariet sammanfattas möjligheterna till en ny inriktning med ny 5G-teknik som kan öka hållbarheten och minska driftskostnaden.


Under seminariet deltar experter från ledande organisationer. Programmet innehåller väsentliga jämförelser och beskrivningar som syftar till att tydliggöra hur 5G skapar högkvalitativa inomhusnät.


Exempel ur innehållet

  • Jämförelse mellan Wi-Fi och 5G
  • Ett inomhusnät för framtida bruk med 5G Release 17
  • LoRaWAN IoT och 5G i uppkopplade fastigheter
  • Förstärkare och repeater inomhus

Tid och Plats

Online på zoom

Pris

2950 kr per person

Ladda ner presentationerna

Deltagarkod:

Teknikhuset

Teknikmarknad

Lindstedtsvägen 9

114 28 Stockholm

info@teknikmarknad.se

08-21 44 70

© Copyright Teknikmarknad 2012 - 2023

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med GDPR