Ny teknik i äldreomsorgen

Genom ökad samverkan mellan kommuner och regioner, kan mer kostnadseffektiva lösningar skapas, vilka styr utvecklingen mot säker e-hälsa. Samordningen kommer att göra det enklare för de minsta kommunerna att investera rätt.

Digitalt seminarium

Allmän info

Patientdatalagen och NIS-direktivet är de grundläggande orsakerna till att samordning behövs. För att kunna överföra hälsodata på ett säkert sätt mellan den kommunala omsorgen till den regionala sjukvården kommer det att krävas säkra system.

Patientdatalagen reglerar bland annat den inre sekretessen. Det är en reglering som innebär att bara den som behöver uppgifterna i sitt arbete inom hälso- och sjukvården får ta del av patientuppgifter. Detta förtydligas genom att det i lagen ställs krav på behörighetstilldelning och åtkomstkontroll.

Lagstiftaren sätter höga krav på datasäkerhet och funktionalitet. Av den anledningen passar 5G bättre än Wi-Fi för framtidens e-hälsolösningar. 5G erbjuder ett säkert End-to-End-system med en dedikerad frekvens både inomhus och utomhus. Wi-Fi kan uppnå en säker datahantering i den byggnad som nätet finns i men för dataöverföringen till angränsande systemmiljöer erbjuder inte Wi-Fi samma säkerhet som 5G.

Tid och Plats

Online på zoom

Pris

2950 kr per person

Ladda ner presentationerna

Deltagarkod:

Teknikhuset

Teknikmarknad

Lindstedtsvägen 9

114 28 Stockholm

info@teknikmarknad.se

08-21 44 70

© Copyright Teknikmarknad 2012 - 2023

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med GDPR