Teknik för rumsdesinfektion

Antibiotikaresistensen har ökat de senaste decennierna. Därmed ökar kostnaderna för vård och omsorg. Traditionell desinfektering bör därför kompletteras med ny teknik för rumsdesinfektion för att ytterligare minska riskerna för smittspridning.

Digitalt seminarium

Allmän info

Detta uppkopplade seminarium introducerar några av Sveriges främsta experter. Det blir forskare från Lunds universitet, Akademiska sjukhuset i Uppsala och KTH i Stockholm som presenterar tekniklösningar med UV, ozon, väteperoxid och blåljus. Behovet kommenteras av medicinskt ansvariga både inom sjukvård och omsorg, Givetvis diskuteras hur dessa kompletterande lösningar påverkar människor och byggnadernas ytskikt.

Tid och Plats

Online på zoom

Pris

2950 kr per person

Ladda ner presentationerna

Deltagarkod:

Teknikhuset

Teknikmarknad

Lindstedtsvägen 9

114 28 Stockholm

info@teknikmarknad.se

08-21 44 70

© Copyright Teknikmarknad 2012 - 2024

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med GDPR