Integrationsplattform 5G

Sverige ligger efter i den utveckling som kallas samordning och standardisering. Nu startas ett projekt med branschorganisationen Digitala Fastigheter som lägger grunden för ett industriellt samarbete. Ta del av hur branschen beskriver framtida integrationen med 5G och 6G.

Digitalt seminarium

Allmän info

Tillsammans med branschorganisationen Digitala Fastigheter samordnas nu den industriella utvecklingen för integrationsplattformar. De tekniska diskussioner som nu inleds utgår från den installerade bas som Sverige redan har och tar därifrån sikte på hur 5G och 6G ska kunna integreras. Med en ökande mängd uppkopplade apparater blir alltså ett första steg att säkerställa att apparaterna är uppkopplingsbara och nåbara – med plattformar som fungerar oavsett leverantör.

Tid och Plats

Online på zoom

Pris

2950 kr per person

Ladda ner presentationerna

Deltagarkod:

Teknikhuset

Teknikmarknad

Lindstedtsvägen 9

114 28 Stockholm

info@teknikmarknad.se

08-21 44 70

© Copyright Teknikmarknad 2012 - 2023

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med GDPR