Infrastruktur för lokala näringslivets e-handel

Butiksdöden i landets centralorter behöver motverkas genom en utvecklad logistik med kostnadseffektiva leveranser. Lösningen är samordnad logistik och leveranser samma dag.

Digitalt seminarium

Allmän info

E-handeln ökade med 40% under pandemin. Snabba leveranser ökar konkurrenskraften för butiker i både urbana miljöer och glesbygd.
Nytänkande logistik blir ett hållbart verktyg för lokalt näringsliv i projekt som handlar om såväl centrumutveckling som landsbygdsutveckling. Detta stärker butikernas konkurrenskraft i förhållande till globala e-handelsjättar.

Tid och Plats

Online på zoom

Pris

2950 kr per person

Ladda ner presentationerna

Deltagarkod:

Teknikhuset

Teknikmarknad

Lindstedtsvägen 9

114 28 Stockholm

info@teknikmarknad.se

08-21 44 70

© Copyright Teknikmarknad 2012 - 2024

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med GDPR