Integration i nya molnet

Sveriges kommuner får ett ökat medicinskt ansvar. En ökad användning av distansdiagnostik och uppkopplad välfärdsteknik ger ett ökat behov av säker uppkoppling och datalagring. Dessutom med säker integration av olika systemdelar.

Digitalt seminarium

Allmän info

Kommande års förebyggande åtgärder och välfärdsteknik kommer att kräva cybersäkra och intelligenta nät. Distansdiagnostik kommer att bidra till att vårdinsatser kan minimeras och skjutas upp, vilket givetvis också ökar livskvaliteten. Smart välfärdsteknik kommer att bidra till ökad trygghet, ökat oberoende och ökad livskvalitet för äldre medborgare samt en ökad ekonomisk hållbarhet för Sveriges kommuner. Kombinationer av uppkopplad teknik kommer att möjliggöra ytterligare funktioner som skapar bättre hälsa, oberoende och livskvalitet. Med ökad tillgänglighet och cybersäkerhet.

Tid och Plats

Online på zoom

Pris

2950 kr per person

Ladda ner presentationerna

Deltagarkod:

Teknikhuset

Teknikmarknad

Lindstedtsvägen 9

114 28 Stockholm

info@teknikmarknad.se

08-21 44 70

© Copyright Teknikmarknad 2012 - 2024

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med GDPR