5G för tekniker

Fastighetstekniken kommer att genomgå en revolution med 5G. Vässa dina kunskaper om hur 5G möjliggör kablagefri uppkoppling, Network Slicing och batteridrift.

Digitalt Seminarium

Allmän info

5G för tekniker omfattar bland annat nya standarder, teknik och metoder för att med mobil teknik öka kundupplevelsen, energieffektivitet och ökad hållbarhet för byggnader. Under seminariet sammanfattas möjligheterna med ny mobil teknik som kan öka kundnyttan, hållbarheten och minska driftskostnaden.


Under seminariet deltar experter från ledande organisationer. Programmet innehåller beskrivningar av väsentliga system- och teknikdelar med beskrivningar som syftar till att tydliggöra olika teknikstandarder.


Exempel ur innehållet

  • Sammanfattning av expert från olika systemleverantörer
  • Erfarenheter från stora fastighetsförvaltare och installatörer
  • Tekniska beskrivningar och rön från nätplaneringsexperter
  • Tekniska resonemang kring hur gamla och nya inomhusnät kan samexistera

Tid och Plats

Online på zoom

Pris

2950 kr per person

Ladda ner presentationerna

Deltagarkod:

Teknikhuset

Teknikmarknad

Lindstedtsvägen 9

114 28 Stockholm

info@teknikmarknad.se

08-21 44 70

© Copyright Teknikmarknad 2012 - 2024

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med GDPR