5G strålning och hälsa

Seminariet omfattar bland annat forskning, medicinska rön, åtgärder och metoder som leder till slutsatsen att hälsan inte påverkas av mobiltelefoni. Viktig kunskap för anställda som känner oro.

Digitalt Seminarium

Allmän info

Seminariet 5G strålning och hälsa omfattar bland annat forskning, medicinska rön, åtgärder och metoder som leder till slutsatsen att hälsan inte påverkas av mobiltelefoni. Under seminariet sammanfattas internationell forskning, tekniska resonemang och hur kommunal planering kan underlätta användandet av mobil teknik.


Under seminariet deltar forskare och experter från ledande organisationer. Programmet innehåller väsentliga sammanfattningar från internationell forskning som syftar till att tydliggöra hur 5G skapar säkra inomhusnät som inte har en negativ inverkan på hälsan.


Exempel ur innehållet:

  • Sammanfattning av expert från branschen
  • Medicinska rön kring strålning från master och mobiltelefoner
  • Tekniska beskrivningar och rön från tillverkare av mobilsystem
  • Tekniska resonemang kring hur nya inomhusnät ger förändrad status

Tid och Plats

Online på zoom

Pris

2950 kr per person

Ladda ner presentationerna

Deltagarkod:

Teknikhuset

Teknikmarknad

Lindstedtsvägen 9

114 28 Stockholm

info@teknikmarknad.se

08-21 44 70

© Copyright Teknikmarknad 2012 - 2023

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med GDPR