Energieffektiva byggnader

Högre elpriser och ostabilare elproduktion kräver smartare lösningar i våra byggnader. Att sänka energibehovet utan att sänka komforten i byggnaden kräver nya tekniska lösningar

Digitalt seminarium

Allmän info

Vinterns elpriser verkar ha sjunkit jämfört med analytikernas uppskattningar från tidigare i år, detta förändrar dock inte behovet av att spara energi. När mer och mer av elproduktionen ska vara förnybar kan vi inte längre förlita oss på fossila effektbuffertar i elnätet när det inte blåser och solen lyser med sin frånvaro. Att sänka behovet av energi är A och O för att minska effekttopparna och minska framtida energi-kostnader. Med realtidsdata kan fastighetsägare justera ventilation och uppvärmning till när den behövs tack vare 5G-nätet. Energilager och egen elproduktion kan minska kostnaderna genom att inte köpa energi när den är som dyrast. Återvinna energi ur frånluft och avloppsvatten kommer bli centralt för att inte slösa med energi.

Tid och Plats

Online på zoom

Pris

2950 kr per person

Ladda ner presentationerna

Deltagarkod:

Teknikhuset

Teknikmarknad

Lindstedtsvägen 9

114 28 Stockholm

info@teknikmarknad.se

08-21 44 70

© Copyright Teknikmarknad 2012 - 2023

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med GDPR