Ny teknik i äldreomsorgen 2023

Den 26 september sänder vi årets upplaga av det digitala seminariet Ny teknik i äldreomsorgen 2023. Temat för årets seminarium är God och nära vård.

Digitalt seminarium

Allmän info

Temat för årets seminarium Ny teknik i äldreomsorgen är God och nära vård. Närmare beskrivet handlar dagen om nya socialtjänstlagen med ökat medicinskt ansvar för kommuner, kopplat till God och nära vård, med ny teknik enligt EU:s satsningar (5G, 6G, AI) samt nya krav på säker uppkoppling enligt NIS 2- och RCE-direktiven. Cirka 20 procent av befolkningen i Sverige är 65 plus. 65-plussare är en grupp som står för 55 procent av all vårdtid i Sverige. Det är också en grupp som ökar i antal och andel. I en framtid med allt minskande personaltäthet blir det därför nödvändigt med det som kallas virtuella sjukhusplatser. Ett sätt att avlasta sjukhus och primärvård i en framtid som redan är här.

Teknikhuset hälsar dig välkommen till en dag med information om hur ny teknik kan komma att påverka äldreomsorgen - främst kommuner, regioner och fastighetsbolag. Vilken nytta finns? Hur kan ny teknik utnyttjas? Under seminariet får du svar på hur förvaltningar och näringsliv kan samutnyttja ny infrastruktur.

Tid och Plats

Online på zoom

Pris

2950 kr per person

Ladda ner presentationerna

Deltagarkod:

Teknikhuset

Teknikmarknad

Lindstedtsvägen 9

114 28 Stockholm

info@teknikmarknad.se

08-21 44 70

© Copyright Teknikmarknad 2012 - 2023

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med GDPR