NIS 2 - Teknikval 2023

Detta seminarium beskriver de olika teknikmöjligheter som kommer med nya lagkrav. Krav på redundans och hög End-to-End-säkerhet. Det är sammanfattningen av den nya lagstiftning med NIS 2- och RCE-direktiven från EU.

Digitalt seminarium

Allmän info

Teknikvalet blir avgörande för att leva upp till framtidens lagtext om cybersäkerhet.
Fastighetsbolag kan välja bort möjligheten att skapa den konnektivitet som krävs för att kommande lagstiftning ska efterlevas. Det innebär emellertid att en hyresgäst som kategoriseras som väsentlig entitet inte kan bli betalande kund hos fastighetsbolaget. Det innebär också att anställda i de företag som hyr kontorslokaler inte kan vara medicinskt uppkopplade på sin arbetsplats. Konsekvenserna blir att fastighetsbolag som väljer bort att investera i lagstadgad konnektivitet får en minskad marknadspotential på en konkurrensutsatt marknad. Det kan liknas vid att erbjuda lokaler utan el eller utan rinnande vatten. Intjäningsförmågan kommer snabbt att minska i takt med att efterfrågan minskar.

Tid och Plats

Online på zoom

Pris

2950 kr per person

Ladda ner presentationerna

Deltagarkod:

Teknikhuset

Teknikmarknad

Lindstedtsvägen 9

114 28 Stockholm

info@teknikmarknad.se

08-21 44 70

© Copyright Teknikmarknad 2012 - 2024

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med GDPR