NIS 2 - Delat ansvar

NIS 2-direktivet medför större ansvar i hela leveranskedjan. Delat ansvar, exempelvis för hälso- och sjukvård, äldreomsorg och fastighetsbolag blir därför ett vanligt förekommande arrangemang.

Digitalt seminarium

Allmän info

Väsentlig entitet är ett centralt begrepp inom den nya lagstiftningen. Väsentlig entitet ersätter det tidigare begreppet samhällsviktig verksamhet och involverar ett ökande antal samhällssektorer – exempelvis kommunal verksamhet. Framför allt blir det fler sektorer som involveras i den kedja som krävs för att tillräcklig cybersäkerhet ska kunna upprätthållas i kommunal verksamhet. Det blir den väsentliga entitetens skyldighet att säkra att dess underleverantörer kan leverera den cybersäkerhet som krävs i leveranskedjan. Av det skälet kan kommunens äldreomsorg förvänta sig av det kommunala fastighetsbolaget att tillhandahålla rätt konnektivitet i de lägenheter där hyresgäster bor och där exempelvis uppkopplad välfärdsteknik och distansdiagnostik finns.

Tid och Plats

Online på zoom

Pris

2950 kr per person

Ladda ner presentationerna

Deltagarkod:

Teknikhuset

Teknikmarknad

Lindstedtsvägen 9

114 28 Stockholm

info@teknikmarknad.se

08-21 44 70

© Copyright Teknikmarknad 2012 - 2023

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med GDPR