5G - Den autonoma flygplatsen

Med 5G skapas förutsättningarna för ett nationellt logistiksystem för ”Last Mile Delivery”. Med Last Mile-begreppet formas regionala möjligheter för lokal detaljhandel, äldreomsorg och sjukvård. Lokala shoppingcentra kan på ett mer jämbördigt sätt konkurrera med globala aktörer.

Digitalt seminarium

Allmän info

Svenskt flyg elektrifieras och digitaliseras. Drönare och 5G kommer att ge stora möjligheter till teknisk utveckling, även för flygplatser. Teknikhuset hälsar dig välkommen till en dag med information om hur svenskt flyg nu blir det miljövänliga alternativet för hela Sverige. Med hållbara varutransporter som underlättar för hela Sverige att leva – med Last Mile Delivery.

Tid och Plats

Online på zoom

Pris

2950 kr per person

Ladda ner presentationerna

Deltagarkod:

Teknikhuset

Teknikmarknad

Lindstedtsvägen 9

114 28 Stockholm

info@teknikmarknad.se

08-21 44 70

© Copyright Teknikmarknad 2012 - 2024

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med GDPR