5G - Lokala tillstånd

PTS presenterar det kommande erbjudandet om lokala tillstånd med eget 5G-spektrum under våren 2021. Lokala tillstånd ger möjlighet till en lösning med egen rådighet, som passar både sjukhuset i storstaden eller mobil uppkoppling på en mindre ort.

Digitalt seminarium

Allmän info

Lokala tillstånd har till syfte att tillgodose organisationers behov av lokalt 5G, inom- och utomhus i hela Sverige. Tillståndet möjliggör mobil digitalisering av verksamheter som på olika sätt skiljer sig från de vanligaste mobila uppkopplingarna utomhus i Sverige. Det kan vara en gruva, en tillverkande industri eller ett stadsnät som har behov av att komplettera sina fibernät med mobil access. Dessa lokala 5G-nät kan givetvis driftas av befintliga operatörer om ett sådant behov föreligger.

Tid och Plats

Online på zoom

Pris

2950 kr per person

Ladda ner presentationerna

Deltagarkod:

Teknikhuset

Teknikmarknad

Lindstedtsvägen 9

114 28 Stockholm

info@teknikmarknad.se

08-21 44 70

© Copyright Teknikmarknad 2012 - 2024

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med GDPR